Dr. Durkó Antal

Dr. Durkó Antal
posztumusz gimnáziumi tanár, múzeumvezető
Békés Város Díszpolgára
2005

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 76/2005. (III.31.) KT. számú határozatával posztumusz "Békés Város Díszpolgára" címet adományozott Dr. Durkó Antal gimnáziumi tanárnak, múzeumvezetőnek.
Dr. Durkó Antal gimnáziumi tanár, múzeumvezető Békésen született 1890. január 17-én, és itt hunyt el 1978. szeptember 4-én. Békésen érettségizett, egyetemi tanulmányait a budapesti egyetem bölcsész karán, magyar-német szakon végezte 1912-ben, mint az Eötvös Kollégium tagja.


Diplomája elnyerése után Pápán, a tanítóképző intézetben kezdte tanári pályáját. Az I. világháborúban hat évig volt orosz fogságban, ahonnan 1922-ben került haza. Békésen, a gimnáziumban kezdte meg újra tanári munkáját, 1935-ben doktorált a békési gimnázium történetével.


A tanári munka mellett, 10 év kutatómunka eredményeképpen, 1939-ben jelent meg Békés nagyközség története című munkája, amelynek jelentősége napjainkban is értékes forrásmunkának számít, hasonmásban újra megjelent. Rendszeresen írt a Békési Hírlapba.


A tanítás mellett évtizedeken keresztül részt vett az iskolán kívüli népművelésben is. Közel hétszáz előadást tartott olvasókörökben, a városban és a tanyavilágban. Széleskörű ismeretsége és népszerűsége tette lehetővé, hogy amikor 1938-ban az elöljáróság megbízta a békési múzeum megszervezésével, rövid idő alatt értékes néprajzi anyagot gyűjtött. A háborús események miatt a múzeum csak 1945-ben nyílt meg. 1948-ban történt tanári nyugdíjazása után a múzeum vezetésére, méltó elhelyezésére, a tárgyi és szellemi néprajz feltalálható értékeinek gyűjtésére összpontosította minden erejét. Kiváló pedagógiai munkásságáért megkapta az arany-, a gyémánt- és vasdiplomát.
Dr. Durkó Antal településünkért végzett tevékenysége alapján kiérdemelte Békés Város Képviselő-testületének elismerését, emlékének megörökítését, posztumusz Békés Város Díszpolgára cím adományozását.

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet