Dr. Püski Sándor

Dr. Püski Sándor
könyvkiadó
Békés Város Díszpolgára
1996

Dr. Püski Sándor 1911. február 4-én született Békésen az ibrányi részen. Gimnáziumi tanulmányait a békési református reálgimnáziumban végezte.


Az érettségi után a békési nagyközségi községházára került a földreformügyekkel foglalkozó adminisztrációs irodába.


1930-ban beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára, 1935-ben jogi doktorrá avatták. Jó tanulmányi eredménye miatt tandíjmentességet kapott. Gimnáziumi évei alatt megtanult gyorsírni, így az egyetemi előadásokon lejegyzetelte a hallottakat, abból jegyzeteket készített, stencilgépekkel sokszorosította és árulta diáktársainak.


Később, az egyetem elvégzése után ezirányú tapasztalatait felhasználva úgy döntött, hogy önálló kiadót hoz létre, így az írók, a népi mozgalom és a magyarság szolgálatába áll. Püski Sándor nem azért lett könyvkiadó, hogy egy átlagos, üzleti számításon nyugvó vállalkozással megteremtsen magának egy nyugodt, anyagilag is megalapozott életmódot, s így feltornázza magát a jómódú polgárok közé, hanem azért hozta létre a Magyar Élet Könyvkiadót, hogy egy írócsoportot, és az általuk képviselt szellemi, politikai mozgalmat szolgálja. Kiadójának felvirágoztatásában és eredményességében nagyon fontos szerepe volt feleségének, dr. Püski Sándorné Zoltán Ilonának, aki mindvégig elsőszámú munkatársa is volt.


1970-ben Püski Sándor és felesége kitelepült New Yorkba, hogy a hazai és a határokon túl élő magyarság kulturális életét egymáshoz közelítse. Célja, hogy a világ bármely pontján élő magyarság szellemi életének a termékeit terjessze, és főleg hazai irodalommal lássa el a szórványmagyarságot. A 80-as években a munkáját a budapesti Corvin Kiadóval együtt végezte. Később Püski Kiadóként folytatta munkáját budapesti székhellyel.


Dr. Püski Sándor a könyvkiadást küldetésnek, hivatásnak tekintette a szó  legszorosabb értelmében. Szülővárosához mindig ragaszkodott, lehetőségeihez mérten azt mindig segítette.


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 91/1996. (IV.1.) számú KT határozatával "Békés Város Díszpolgára" címet adományozta Dr. Püski Sándornak.

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet