Békés 1848/49-es eseményeire emlékezve

Az 1848. március 15-i események híre néhány nappal később, március 20-án érkezett meg Békésre a Pesti Hírlappal. A híreket a békési Polgári Kaszinó tagjai kapták meg először. A Kaszinó elnöke Hajnal Ábel református lelkész haladéktalanul összehívta a Kaszinó Közgyűlését és az elöljáróságot is értesítették. A pesti események híreiről március 21-én tájékoztatták a lakosságot a református templomban, ezt követően átvonultak a községházához, ahol Asztalos István jegyző ismertette a 12 pontot.

“Mit kiván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.'

1. Kivánjuk a' sajtó szabadságát, censura eltörlését.

2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.

3. Évenkinti országgyülést Pesten.

4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.

5. Nemzeti őrsereg.

6. Közös teherviselés.

7. Urbéri viszonyok megszüntetése.

8. Esküdtszék. képviselet egyenlőség alapján.

9. Nemzeti Bank.

10. A' katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a' külföldieket vigyék el tőlünk.

11. A' politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.

12. Unio.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!”

Az elöljáróság megfogalmazta a vármegyéhez intézendő feliratát, a „Békésiek petíciója a vármegyéhez” címmel, melyet a közgyűlés elfogadott. Másnap 1848. március 22-én Gyulán népközgyűlést hívtak össze, ahol többek között nemzetőrség létrehozását javasolták. Egy héttel később ismét ülésezett Gyulán a népközgyűlés, ahol döntés született a községet vezető bizottmányok megalakításáról és a nemzetőrség községenkénti megszervezéséről. A Nemzeti őrseregről az 1848. évi XXII. törvénycikk rendelkezik a személyes és vagyonbátorság, a közcsend és belbéke biztosítása, az ország polgárainak őrködésére bízatik; e tekintetből, míg a legközelebbi országgyűlés kimerítőleg rendelkeznék, a nemzeti őrsereg alakítására nézve.

 

„Én ..... esküszöm az élő Istenre s a t. a királynak és alkotmánynak hűséget, előljáróimnak engedelmességet, - esküszöm, hogy polgártársaimnak személyét és vagyonát minden törvénytelen megtámadás ellen, előljáróim felhívására oltalmazom, a közcsendet, békét és nyugalmat sem nem háborítom, sem háborítani nem engedem, átalában minden szolgálati kötelességemet, midőn tőlem megkivántatik, pontosan teljesítem, és leszek polgári előljáróim vezérlete alatt hű őrje az alkotmánynak, a törvénynek és a hazának. Isten engem s a t.”

Békésről 400 honvéd és 2000 nemzetőr csatakozott a harcokhoz. Emléküket a Városháza épületén található márványtábla őrzi a következő felirattal: „A 48-as szabadságharcban Békésről 400 honvéd és 2000 nemzetőr vett részt Vécsey, Görgey, Guyon, Percel, Damjanich és Bem tábornokok seregeiben. Emléküket őrzi: Békés Község társadalma.”

54

Az ideiglenes megyei bizottmány 1848. április 26-án kelt határozatával Békést rendezett tanácsú városnak ismerte el, és május 29-i választásokon Asztalos Istvánt választották Békés első polgármesterévé, ő lett a nemzetőrség parancsnoka is.

Bekes 1888 pages212 212. Forrás Hungaricana

A képre kattintva a kép nagyítható!

Békés megye nem volt helyszíne a harcoknak. 1848 júniusában mintegy 3000 nemzetőrt vezényeltek Makóra, ebből 402 fő gyalogost a békési nemzetőrség adott. Makó, Tótkomlós, Nagybecskerek állomásokat követően Kisfaluda (Aradtól mintegy 15 km-re található község, 1904-től Angyalkút) következett, az ott történteket Oláh György szerzőtől, mintegy 50 évvel később a Békés Társadalmi és közgazdászati hetilap 1888. deczember 9-i számában közölte.

Bekes 1888 pages213 213. Forrás Hungaricana

A képre kattintva a kép nagyítható!

1848 decemberében az Országos Honvédelmi Bizottmány felhívást tett közzé, hogy településenként önkénteseket toborozzon. Szombathelyi Antal alispán feladata volt megszervezni a megyében a nemzetőrséget, valamint gondoskodni az újoncok kiállításáról és felszereléséről is. 1849. április 29-én ő hirdette ki Gyulán a függetlenségi nyilatkozatot. Szombathelyi Antal 1862-ben hunyt el, a békési római-katolikus temetőben nyugszik. 2000-ben a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület a temetőben található Jantyik-kápolna épületén márvány emléktáblát helyezett el tiszteletére. Az emléktáblát 2000. november 20-án avatták. A márványtáblán a következő olvasható: „Ebben a temetőben nyugszik jeltelen sírban Szombathelyi Antal 1803-1862.  Békés vármegye 1848-49-es  alispánja. A millennium alkalmából az utókor  nevében elhelyezte a Városvédő és Szépítő Egyesület. 2000”

Szombathelyi Antal alispán Asztalos Istvánt bízta meg a toborással. A toborzás sikertelennek bizonyult miután a békési nemzetőrök az állandó szolgálat helyett a váltott katonáskodást szerették volna elérni. 1849-ben a megye négy hétben határozta meg a váltott szolgálatot. A toborzás folyamatosan zajlott, a szabadságharc utolsó heteiben is újoncokat kellett állítani a megyének.

1848. november 12-én kelt jelentésben Asztalos István polgármester arról tájékoztatta a megyét, hogy az angyalkúti csatában 5 ember meghalt, 10 nehéz sebet, 15 könnyű sebet kapott. Az 1848/49-es szabadságharcban résztvett, illetve elesett, sebesült békésiek számáról nincs pontos adat.

A szabadságharcban résztvett békési polgárok közül a  következőket ismerjük név szerint (Oláh György, Durkó Antal gyűjtése, illetve közgyűlési jegyzőkönyvek alapján):

 

 

Ács Mihály

nincs adat

 

Ács Szűcs János

nincs adat

 

Almási András 

huszár

 

Almási István 

huszár

 

Almási Mihály 

huszár

 

Andor András 

gyalogos

 

Androviczki János 

gyalogos

 

Angyalos István

nincs adat

 

Antoni Antal 

önkéntes

 

Apáti Nagy István

nincs adat

 

Aponyi János

nincs adat

 

Aponyi József 

önkéntes

 

Aponyi Sándor 

önkéntes

 

Asztalos Mihály 

huszár

 

Baji Ferenc 

gyalogos

 

Baji Mihály

nincs adat

 

Bajkor András

nincs adat

 

Bakóczi István

nincs adat

 

Bakos Sámuel 

huszár

 

Balázs Mihály

nincs adat

 

Balla István

nincs adat

B.

Balog István

nincs adat

C.

Balog János

nincs adat

 

Balog János

nincs adat

 

Balog Péter

nincs adat

V. 

Balogh Gábor

nincs adat

G. 

Balogh Gábor 

önkéntes

G. 

Balogh Imre

gyalogos

 

Balogh István

nincs adat

 

Balogh János 

gyalogos

G. 

Balogh László 

gyalogos

G. 

Balogh Sándor 

huszár

 

Bányai Gábor 

gyalogos

 

Batizi András I.

nincs adat

 

Batizi András II.

nincs adat

 

Bécsi István 

huszár

 

Békési Ferenc 

gyalogos

 

Bereczki Gábor

nincs adat

 

Bereczki Sámuel 

gyalogos

Z.

Bereczki Sándor 

huszár

 

Béres Sándor

nincs adat

 

Bertalan János 

gyalogos

 

Bertók Lajos 

gyalogos

 

Bertók Péter 

gyalogos

 

Bimbó János

nincs adat

 

Bohán János

nincs adat

 

Bonczos Mihály

nincs adat

 

Bondár István

nincs adat

 

Borús János 

önkéntes

 

Bovics István

nincs adat

 

Bróda Imre

nincs adat

 

Bróda István

nincs adat

 

Bróda Károly

nincs adat

 

Czira J. Gábor 

gyalogos

 

Czira Mihály 

önkéntes

 

Csapó Ferenc

nincs adat

 

Csapó Ferenc 

önkéntes

 

Csapó István 

gyalogos

 

Csapó János 

gyalogos

 

Csarnai András 

önkéntes

 

Csarnai Imre 

gyalogos

 

Csatári Ferenc

nincs adat

 

Csatári Sámuel 

gyalogos

 

Csató Gábor 

gyalogos

 

Csávás János

nincs adat

 

Csávás Lajos

nincs adat

 

Csengeri Ferenc 

gyalogos

 

Csipke Mihály 

önkéntes

 

Csizmadia József

nincs adat

 

Csonka János 

huszár

 

Csökmei István 

önkéntes

 

Dancs István

nincs adat

 

Deák Péter 

gyalogos

 

Dékán Márton

nincs adat

 

Deme Mihály 

önkéntes

 

Dohányos Mihály 

gyalogos

 

Dombi Sámuel

nincs adat

 

Domokos András 

gyalogos

 

Domokos István 

önkéntes

T. 

Domokos István 

gyalogos

 

Domokos Lajos 

gyalogos

 

Domokos Mihály

nincs adat

 

Domokos Sándor 

huszár

 

Dudás Demeter 

önkéntes

 

Durkó Bálint 

önkéntes

 

Durkó Ferenc

nincs adat

 

Durkó Imre 

gyalogos

 

Durkó József 

önkéntes

 

Durkó Sándor 

önkéntes

 

Dúzs Gergely 

gyalogos

 

Dúzs Sándor 

önkéntes

 

Egeresi Gábor

nincs adat

 

Egeresi György

nincs adat

 

Egeresi János 

gyalogos

 

Egeresi Mihály

nincs adat

 

Elekes Antal 

nincs adat

 

Endrődi Antal 

önkéntes

 

Erdélyi István

nincs adat

 

Erdős Gábor

nincs adat

 

Erdős János 

gyalogos

 

Erdős Péter

nincs adat

 

Erkel Antal

nincs adat

 

Fábján István

nincs adat

 

Faragó Sándor

nincs adat

 

Farkas Benjámin

nincs adat

 

Farkas János 

önkéntes

 

Farkas Lajos 

gyalogos

 

Fazekas Mihály

nincs adat

 

Fekete András

gyalogos

 

Fekete Gábor 

gyalogos

 

Fekete István

nincs adat

 

Fekete János

nincs adat

 

Fekete Sándor

nincs adat

 

Fesető Gábor 

nincs adat

 

Fesető János

nincs adat

 

Flóra Mihály

nincs adat

Dr.

Fluck János

nincs adat

 

Fodré Sámuel

nincs adat

 

Fodré Sándor 

gyalogos

 

Fogarasi Ferenc 

huszár

 

Földesi Gergely 

önkéntes

 

Földesi János 

önkéntes

 

Földi Sámuel

nincs adat

 

Fried Emánuel 

gyalogos

 

Futaki Gábor

nincs adat

 

Futaki Mátyás 

önkéntes

 

Füredi András

nincs adat

 

Füredi György 

gyalogos

 

Füsüs János

nincs adat

 

Gaál Mihály 

gyalogos

 

Gábor János 

önkéntes

 

Galambos József 

önkéntes

 

Gát Varga Sándor

nincs adat

 

Gazsi András 

gyalogos

 

Gazsó Imre 

huszár

 

Gellén Szabó János

nincs adat

 

Gergely Mihály 

gyalogos

 

Gergely Mihály 

önkéntes

 

Gógán Sándor 

önkéntes

 

Gonda János 

önkéntes

 

Gömrődi István 

gyalogos

 

Görög György 

önkéntes

 

Görög János 

önkéntes

 

Görög Miklós 

önkéntes

 

Gyári István

nincs adat

 

Győrfi Mihály

nincs adat

 

Györfi Péter 

önkéntes

 

Győri János

nincs adat

 

Hagyó István 

önkéntes

 

Hajdú Péter 

önkéntes

 

Háló István 

önkéntes

 

Háló János

nincs adat

 

Hanczár Mihály

önkéntes

Z. 

Harndt Bálint

nincs adat

 

Hegedűs Mihály 

önkéntes

 

Hégely Ferenc 

gyalogos

 

Hégely Mátyás 

önkéntes

 

Hégely Nagy András 

gyalogos

 

Hégely Szabó János 

önkéntes

 

Hegyesi Imre 

önkéntes

 

Hegyesi Sámuel

nincs adat

 

Hellenbach Lajos 

gyalogos

 

Hellenbach Pál 

gyalogos

 

Herbert Antal 

önkéntes

 

Herbert János 

önkéntes

 

Herpai Mihály

nincs adat

 

Hévizi Mihály 

önkéntes

 

Hidvégi Imre

nincs adat

 

Hidvégi István 

huszár

 

Hidvégi János 

gyalogos

Z.

Horváth Ferenc

nincs adat

 

Horváth Mátyás

gyalogos

 

Hőgye András

nincs adat

 

Hőgye István 

önkéntes

 

Hőgye Sándor 

gyalogos

 

Ibrányi Varga András

gyalogos

 

Illés József 

önkéntes

 

Illyés Mátyás 

önkéntes

 

Jámbor István

gyalogos

 

Jantyik József 

önkéntes

 

Jenei István

nincs adat

 

Juhász János

nincs adat

 

Juhos István 

önkéntes

 

Kádár István 

önkéntes

 

Kállai János 

huszár

 

Kállai Lajos 

önkéntes

 

Katona Béni 

önkéntes

 

Katona János 

önkéntes

 

Katona Mihály 

önkéntes

 

Kecskeméti János

nincs adat

 

Kelemen Péter 

önkéntes

 

Kelemen Sándor 

önkéntes

 

Keresztesi Gáspár 

önkéntes

 

Kertész Lajos

nincs adat

 

Kimpián János

nincs adat

 

Kis Bálint Sándor

nincs adat

 

Kis Gábor János 

gyalogos

 

Kis Gergely János

nincs adat

 

Kis György

nincs adat

 

Kis János

nincs adat

 

Kis L. Sándor

nincs adat

 

Kis Miklós István 

önkéntes

 

Kis Sándor 

önkéntes

 

Kis Szász Ferenc 

gyalogos

 

Kiss Antal

nincs adat

 

Kiss Antal 

önkéntes

 

Kiss Gábor 

gyalogos

 

Kocsis János

nincs adat

 

Kocsor András

nincs adat

 

Kocsor Gábor 

önkéntes

 

Kolompár Mihály 

gyalogos

 

Komáromi András 

önkéntes

 

Komáromi Gábor 

huszár

 

Komáromi István 

gyalogos

 

Komáromi Sándor

nincs adat

 

Koós Mihály 

huszár

 

Korcsok István 

huszár

 

Kósa Gábor 

gyalogos

 

Kósa János 

önkéntes

 

Kósa Pál 

önkéntes

 

Kovács Ferenc 

gyalogos

H.

Kovács Ferenc 

gyalogos

J. 

Kovács Gábor

nincs adat

Gy.

Kovács István

nincs adat

G. 

Kovács István 

gyalogos

 

Kovács István 

önkéntes

 

Kovács János 

gyalogos

 

Kovács M. András 

gyalogos

 

Kovács Mihály 

önkéntes

V. 

Kovács Sándor

nincs adat

 

Kozák Ferenc

nincs adat

 

Kozma András 

önkéntes

 

Köpe András 

önkéntes

 

Körös András

nincs adat

 

Körözsi Imre 

gyalogos

 

Körözsi Sándor

nincs adat

 

Kötélverő Sándor 

gyalogos

 

Krizsán László

nincs adat

 

Kulcsár Mihály 

gyalogos

 

Kun Péter 

önkéntes

 

Kutasi Sándor 

önkéntes

 

Kürti András

nincs adat

 

Kürti István 

gyalogos

 

Kürti J. Mihály 

önkéntes

 

Kürti János 

huszár

 

Kürti Mihály 

huszár

 

Laczay József

nincs adat

 

László István 

gyalogos

 

László Mihály 

gyalogos

 

Lédi Sándor 

önkéntes

 

Leichman Károly

nincs adat

 

Lévai András 

gyalogos

 

Lipcsei Gábor

nincs adat

 

Lipcsei Mihály 

gyalogos

 

Lipcsei Sámuel 

huszár

 

Liszkai Gábor 

önkéntes

 

Liti János 

gyalogos

 

Lovas Sándor

nincs adat

 

Majláth István 

gyalogos

 

Marti János

nincs adat

 

Medve János 

huszár

 

Medve Mihály 

huszár

 

Megyaszai József 

gyalogos

 

Megyeri Ferenc 

gyalogos

 

Mester András

nincs adat

 

Mészáros János 

önkéntes

 

Mészáros Mihály

nincs adat

 

Milák József 

gyalogos

Sz.

Minya Mihály

nincs adat

 

Mold Ferenc

gyalogos

 

Molnár Gábor 

önkéntes

Sz.

Molnár Péter

nincs adat

 

Moskovitz Simon 

önkéntes

 

Mucsi Imre 

önkéntes

 

Mucsi István (rosszerdei)

nincs adat

 

Mucsi István (újvárosi)

nincs adat

 

Mucsi József

nincs adat

D.

Nagy Gábor

nincs adat

 

Nagy Gy. Mátyás 

gyalogos

 

Nagy Imre

nincs adat

 

Nagy István 

önkéntes

R. 

Nagy István 

önkéntes

Sz.

Nagy János 

önkéntes

T. 

Nagy János 

gyalogos

R. 

Nagy József

nincs adat

Sz.

Nagy Mihály 

gyalogos

 

Nagy Péter 

önkéntes

 

Nagy Sándor

nincs adat

 

Nehéz János 

önkéntes

 

Nehéz Mihály

nincs adat

 

Nehéz Sámuel

nincs adat

 

Német Mihály 

önkéntes

 

Nóvé János 

önkéntes

 

Nóvé Péter

nincs adat

 

Nuszbek Ferenc

nincs adat

 

Nyíkos István 

gyalogos

 

Nyíkos János 

gyalogos

 

Oláh István 

önkéntes

 

Oláh János 

önkéntes

 

Oláh János 

önkéntes

 

Ónodi János

önkéntes

 

Ónodi János

nincs adat

 

Orbán Gáspár 

huszár

 

Orbán Mihály 

gyalogos

 

Őri János

nincs adat

 

Panyi János

nincs adat

 

Pap Gábor 

önkéntes

 

Pap István 

önkéntes

 

Pap János

nincs adat

 

Pap Miklós

nincs adat

 

Pataki István 

huszár

 

Pataki János

nincs adat

 

Petrás József

nincs adat

 

Pikó István

nincs adat

 

Pikó Pál 

gyalogos

 

Pluhár György 

gyalogos

 

Pocsai Imre 

huszár

 

Pocsai Mihály 

gyalogos

M.

Püski András

nincs adat

M.

Püski Gábor

nincs adat

 

Püski Gábor

nincs adat

T. 

Püski Mihály 

huszár

K. 

Püski Pál 

gyalogos

 

Reszelő András 

gyalogos

 

Reszelő György

gyalogos

 

Reszelő József

nincs adat

 

Reszelő József 

gyalogos

 

Sajgó Varga Ferenc 

gyalogos

 

Sajti Gergely

Damjanich tábornok tisztiszolgája

 

Samu Mihály 

önkéntes

 

Sebestyén István

huszár

 

Sebestyén Nagy István

nincs adat

 

Serbán János

nincs adat

 

Seres Gergely 

önkéntes

 

Siklován János 

gyalogos

 

Somlyai István

nincs adat

 

Somlyai Mihály 

önkéntes

 

Sós Mihály 

önkéntes

 

Spicerburger Ferenc

nincs adat

 

Szabados István 

gyalogos

D.

Szabó András

nincs adat

M.

Szabó András 

önkéntes

R. 

Szabó Ferenc 

gyalogos

 

Szabó Imre

nincs adat

 

Szabó Imre 

gyalogos

H.

Szabó István

nincs adat

Gy. 

Szabó János

nincs adat

J. 

Szabó János 

gyalogos

R. 

Szabó János 

gyalogos

 

Szabó János 

önkéntes

 

Szabó Lajos 

önkéntes

 

Szabó M. János 

gyalogos

 

Szabó Mihály

nincs adat

P.

Szalkai Péter

nincs adat

 

Szalontai András

nincs adat

 

Szalontai János 

önkéntes

 

Szántai Gábor 

gyalogos

 

Szántai József 

gyalogos

 

Szántó Mihály 

önkéntes

 

Szántó Pál

nincs adat

 

Szász Péter 

gyalogos

 

Szász Sándor 

nincs adat

 

Szatmári András 

gyalogos

 

Székelyhídi Mihály

nincs adat

 

Szénási Béni

nincs adat

 

Sziki János 

gyalogos

 

Szilágyi András

nincs adat

 

Szilágyi János

nincs adat

 

Szilágyi Péter

nincs adat

 

Szilva Imre

nincs adat

 

Szöllősi Gergely 

gyalogos

 

Szöllősi István

nincs adat

 

Szuroka Mihály 

gyalogos

 

Szuroka Péter 

gyalogos

 

Szűcs András

nincs adat

K. 

Szűcs András 

gyalogos

K.

Szűcs Ferenc

nincs adat

 

Szűcs Gergely 

önkéntes

P.

Szűcs Imre

nincs adat

 

Szűcs János

nincs adat

 

Szűcs János

nincs adat

Á.

Szűcs Mihály 

gyalogos

 

Takács Gábor 

gyalogos

 

Takács János 

gyalogos

 

Tamás Mihály 

gyalogos

 

Tánczos János 

önkéntes

 

Tar Mátyás 

gyalogos

 

Taró Mihály 

önkéntes

 

Tar-Püski Mihály

nincs adat

 

Téglási Mihály

nincs adat

 

Tokai István 

önkéntes

 

Tokár Gábor

nincs adat

 

Tokár János 

huszár

 

Tóth János 

gyalogos

 

Tóth Mihály 

önkéntes huszár

 

Turgonyi István

nincs adat

K. 

Túri István 

gyalogos

 

Tyukodi István

nincs adat

 

Váczi Béni

nincs adat

 

Váczi János

nincs adat

 

Váczi Samu

nincs adat

 

Váczi V. István

gyalogos

 

Vajman József

nincs adat

ifj. 

Váradi István

nincs adat

 

Váradi József 

önkéntes

 

Varga Ferenc

nincs adat

D.

Varga Ferenc 

gyalogos

 

Varga Gergely 

gyalogos

 

Varga Gergely 

önkéntes

 

Varga István

nincs adat

 

Varga István 

önkéntes

 

Varga István 

önkéntes

 

Varga István 

gyalogos

 

Varga János 

gyalogos

 

Varga Mihály 

gyalogos

 

Varga Miklós 

önkéntes

 

Varga Péter 

gyalogos

 

Varga Sándor

nincs adat

Cs.

Vári Mihály 

önkéntes

 

Vári Mihály 

gyalogos

 

Vas János 

önkéntes

Sz.

Vas Mátyás 

önkéntes

 

Vas Mihály 

gyalogos

 

Veres András 

önkéntes

 

Veres Ferenc 

gyalogos

 

Versenyi András 

gyalogos

 

Virág Sándor 

gyalogos

 

Vizsnyicár György 

huszár

 

Weisz Hermán

nincs adat

 

Wieland János 

nincs adat

 

Zagyva Imre 

önkéntes

 

Zagyva Mihály 

önkéntes

 

Zilahy János 

gyalogos

 

Zima István

nincs adat

 

Zsiri György 

önkéntes

 

Zsíros István 

gyalogos

 

 

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet