„Civilek a Városért” elismerésben részesültünk

Békés várossá nyilvánításának 48. évfordulóján „Civilek a Városért” elismerésben részesült a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület, amelynek átadására a járványhelyzet miatt idén október 22-én került sor ünnepi képviselő-testületi ülése keretében. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 232/2021. (VI. 25.) számú határozatával döntött az elismerés odaítélése mellett, az egyesület Békés város helytörténeti értékeinek megőrzése és népszerűsítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért. Az elismerést Serfecz Dávid, az egyesület elnöke vette át.

Az ünnepi képviselő-testületi ülésen elhangzott laudáció az alábbiakban található:

Várossá nyilvánítás tudósítás kép1

„BÉKÉSI VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET 

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület városunk egyik legfontosabb civil szervezete. 1988-ban, a Kádár-korszak alkonyán alakult meg. Elmondható, hogy tagjai között megtalálhatók voltak a mindenkori politikai pártok tagjai, de olyan egyesületről van szó, amely mindig felül tudott emelkedni a pártpolitikán. Az elmúlt harminc évben Molnár Imre, Vámos László, Mester Péter, Miklós Lajos és Serfecz Dávid vezették a Városvédő Egyesületet. Számos olyan kezdeményezésük volt, ami gyökeret vert Békés társadalmában. Békésen száznál is több emlékmű található, amely felének megvalósítását az egyesület kezdeményezte. 

1991-ben felépült a Gyulai úti cédulaház, a korábbi eredeti másaként, 1992-ben P. Szász Lajos emléktábla avatása a zeneiskola falán, majd két évvel később létrejöttek a Németh László emlékhelyek. 1996-ban készült el a több elemből álló II. világháborús emlékmű, középpontjában a csonka haranggal, a hősi halottak és áldozatok neveit megörökítő bronztáblákkal, amelyen mindig megtalálhatók az emlékezés virágai. 1998-ban Irányi Dániel mellszobrával gazdagodott Békés kulturális öröksége, Veres Kálmán békési szobrászművész bronz alkotása. 2000-ben került avatásra Szombathelyi Antal, Békés Vármegye 1848-49-es alispánjának emléktáblája a békési római-katolikus temetőben, és a Szent István királyt ábrázoló Királyok kapuja az Erzsébet-liget bejáratánál. 2001-ben az egykori palánkvár feltételezett helyén, 2002-ben az 1919-es román katonai vérengzés békési áldozatainak emlékére kopjafát emeltetett az egyesület. Az áldozatok mind ártatlan békésiek voltak. 2004-ben Szabó Lőrinc költő békési tartózkodásának adózott az egyesület emléktábla állításával. 2009 eredményekben gazdag évében kettős kereszt állítására került sor a Honfoglalás téren, amely 2010-ben a Trianon emlékművel teljesedett ki, mindkettő a békési civil szervezetek összefogásának eredményeképpen valósult meg. 2009 novemberében Dr. Hepp Ferenc sportdiplomata születésének századik évfordulója alkalmából készült el a Sportkönyv az Erzsébet-ligetben. A Diadal gyógyszertárról 2011-ben állíttatott márványtáblát az egyesület. 2014-ben Giba Heléna a rászorulók gyámolítójának emlékére avattunk márványtáblát, majd a Holokauszt békési áldozatainak emléktáblája előtt hajtottunk főt. 2014-ben az egyesület életének egyik legnagyobb eseménye volt Kálvin János egész alakos szobrának felavatása. 2016-ban a borosgyáni újosztási iskola emlékére, 2018-ban Tokaji Gábor református tanító-igazgató tiszteletére állítottak emléktáblát. Nagy öröm, hogy Nagy Sándor békési elszármazott mecanatúrájával 2001 óta gróf Széchenyi István mellszobra ékesíti a róla elnevezett teret, 2004 óta Kossuth Lajos mellszobra látható a Kossuth utcai hídfőnél, és 2018 óta Petőfi Sándor mellszobra látható az Erzsébet-ligetben. 

Békés Város Képviselő-testülete „Békés Városért" kitüntetéssel jutalmazta a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület tevékenységét 2011-ben. 

Az egyesület számos pályázatot nyert és valósított meg az elmúlt években, melyekből kiemelkedik 2014-ből a munkahelyteremtő pályázat 25 év alatti fiatalok részére, 2016-ban az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére megtartott „Ötvenhat öröksége” című, továbbá 2017-ben a Reformáció 500 jubileum keretében tartott előadássorozatok. A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület Alapszabályában meghatározottak szerint kiemelt figyelmet fordít a magyarországi nemzetiségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységére. A városvédőknek kiemelt szerepe volt Békés és Magyarittabé közötti testvérvárosi kapcsolat kialakításában, létrehozásában. Magyarittabé 2007-ben lett Békés testvértelepülése.

Az elmúlt 30 évben több, Békés helytörténetét bemutató kiadványt jelentetett meg az egyesület. A legutóbbi 2019-ben jelent meg Emlékhelyek Békésen címmel. Ezen kívül brosúrákkal, helytörténeti ismertetőkkel, kártyanaptárokkal színesítettük a helytörténeti kiadványok sorát.

A civil összefogásnak köszönhetően minden évben egyre több védendő elemmel gyarapítják a város kulturális örökségét, valamint 2002-től évente egyedi, „A ház homlokzatának megőrzéséért” emléktáblát adományoz az egyesület mindazoknak, akik az építészeti értékeket figyelembe véve eredeti formájában állítják helyre lakóházuk homlokzatát. A Békési Újságban éveken át jelentek meg Bíró György városvédő írásai a helyi épített értékekről.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 232/2021. (VI. 25.) számú határozatával Békés város helytörténeti értékeinek megőrzése és népszerűsítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért Civilek a Városért kitüntetést adományoz a Békési Városvédő és Szépítő Egyesületnek.”

Fotó: Gazsó János

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet