Dr. Sós Sándor búcsúzik...

Búcsúzom

drsos

 

Ég veled te szép békési táj, ég veled Te Köröstől átölelt város. Nemsokára el kell hagynom téged, a jelek mindennap egyre jobban figyelmezettnek erre. Sokszor lett volna lehetőségem, hogy máshol telepedjek le, de én hűséges maradtam ehhez a vidékhez ahova őseimet vezette az ezredévnyi történelem. Akármilyen munkát is adott a sors, akármerre kellett szolgálnom hazámat, korán keltem, de késő este ide tértem haza.

 

 


Huszonhárom éves korom óta szolgáltam ezt a várost, az áldott szüleimtől kapott, az általam szeretett békési emberekre jellemző tulajdonságokkal. Csak a saját szorgalmunkra, munkabírásunkra, tehetségünkre számíthatunk. Sajnos nagyvárosok, sikeresebb sorsú települések árnyékában mindig úgy éreztem elhanyagolnak bennünket, pedig ezen a tájon élő dolgos nép többet érdemelt volna. Életem legnagyobb céljának azt tűztem ki, hogy Békést mely István királyunk idején megyeszékhely volt és Mátyás idején a megye leggazdagabb mezővárosa, munkámmal újra várossá tegyem. Egy szegény származású, gyenge fizikumú de erős akaratú gyerek indult el erre a küzdelemre, hogy Békés virágzó, vonzó lakóhely legyen. Köszönöm mindazok támogatását, segítségét tudását kik velem együtt érezték mindennek a fontosságát. Sajnos már egyre kevesebben vagyunk az élők sorában és ha ezeket a szavakat hallják, már én is követem őket.

A békési égre tekintve: "Mert kell ott fenn egy ország, mely reám is vár".
Kórházak és szakrendelések hosszú sorát járom évek óta, vajon visszatérek-e? Felmerül benne a kérdés, mit hagyok örökül édes gyermekeimre, népes családomra. Itt élnek körülöttem és kevés kivétellel itt akarnak boldogulni és követni a példámat. Ha hűek lesznek ehhez a tájhoz, de ha távolba is veti őket a sors magukban hordozzák hosszú küzdelmes életem számtalan emlékét. Életem alkonyán csodálatos unokáimra és dédunokáimra vagyok a legbüszkébb. Legnagyobb unokám Attila sikeres orvos Angliában, Editke a városi postát vezeti, Ildikó az életpályámat folytatja egy minisztériumban, a többiek sikeresen végzik tanulmányaikat. Négy éve született a legkisebbik unokám, "ki szebb mint fenn az ég, mely csillagfényben ég".
Tizenhárom éve egyedül élek, az uraságnál megtanultam főzni, ezt a tudományomat most jól kamatoztatom. Ha elindulok a piacra vagy az orvosokhoz csak órák múlva térek haza mert annyi beszélgetőtárs akad utam során. Jó volt itt lenni köztetek drága békésiek...

"Én a sápadt ősz gyermeke,
Kengyelfutó gyerek vagyok.
Mögöttem nyár, előttem tél,
S tavasszal meghalok.
Rám lép a nyár győzedelmesen,
Kacagva, vígan, könnyedén,
Az én fiam volt ez is,
De sietett szegény."

Isten veletek!

koszoru

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet