Szentháromság Plébániatemplom

Szentháromság Plébániatemplom
Széchenyi István tér 3.
 
A templom építése 1792-1795 között zajlott le, amely a Harruckern család nevéhez fűződik. A kezdetben Harruckern kézben lévő békési uradalmat a Wenckheim család örökölte házasság révén, s így került a templom a Wenckheimek pártfogásába. Erről a templombelsőben elhelyezett emléktábla tanúskodik, miszerint: „Épült 1795-ben a gróf Wenckheim család támogatásával”. A templom alapkövét 1792. augusztus 10-én Hidassy Jakab esperes helyezte el, a templomot 1795. november 8-án szentelte fel Jedlicska Antal a Szentháromság tiszteletére.
 
A templomról Sisa Béla a következőket írja: „Egyhajós, homlokzati toronnyal, nyújtott félkörív záródású szentéllyel épült.” A templom kulturális javakban is gazdag. Az oltárkép özv. Siskovicsné Harruckern Borbála ajándéka. 1811-ben gróf Wenckheim József Antal három harangot adományozott, majd 1848-ban ezeket nagyobbakra cseréltette. 1853-ban Vastag György öt freskót festett a szentély mennyezetére, ebben az évben készült el a főoltár, Bellért Péter képfaragó és Nagy Ferenc festő munkája. 1859-ben készült el a kisoltár gróf Wenckheim Anna és Borbála jóvoltából. Az oltárképet Orlai Petrics Soma festette, a kereszten függő Jézust ábrázoló festmény pedig a békési születésű Jantyik Mátyás festőművész alkotása.
 
A templomon többször végeztek felújítási munkálatokat, az 1930-as évek elején renoválták, ami 1934-re fejeződött be, 2001-ben a templom új cserépfedést, cseréplécezést kapott, átfestették, megszüntették a vizesedést, kiépítették a vízelvezetést.
 
Az ingatlan-nyilvántartásában szereplő bejegyzés alapján a templom 1959 óta műemlék, a Lechner Lajos Tudásközpont online nyilvántartása alapján a református templom műemléki környezetének is része. A templom műemlék státuszát tábla jelzi, ennek felirata a következő: Műemlék jellegű. Barokk stílus 1785.

 
Forrás:
Dr. Vitéz Durkó Antal: Békés nagyközség története. (Történeti és Kulturális Monográfia). Petőfi – nyomda Könyv- és Lapkiadó Vállalat. Békés, 1939.
Sisa Béla. Békés megye műemlékei. Békéscsaba, 1981.

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet