Jantyik kápolna

Jantyik kápolna
római - katolikus temető, Szarvasi út 27.
 
A katolikus temetőben lévő kápolna alapkövét 1855. október 24-én helyzete el Richter Mihály békési plébános. A kápolnát egy mesterséges halomra az ún. az akasztóhalomra építették, Szelekovszky László kunhalomként említi. Az építkezés költségeit Jantyik Mátyás (1849-1853) békési bíró állta, az építkezést fia, Jantyik Mihály vezette. A bejárat fölötti zárókövön még most is jól látható a JM monogram. A kápolna és a hozzá tartozó kripta a Jantyik család temetkezési helyéül szolgált, ennek kialakítása 1855-57 között zajlott.
A kápolnát Urunk menybemenetelének tiszteletére szentelte fel 1857. október 11-én Szaniszló Ferenc a nagyváradi egyházmegye főpásztora. Beszédet tartott Fogarasy Mihály szkodári püspök.

A kápolna előtti kereszt a megfeszített Jézust ábrázolja, fölötte I.N.R.I. (Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum - Názereti Jézus a zsidók királya) felirattal. A kereszt Jantyik Mihály adománya, melyet saját kezűleg készített és állított fel, Richter Mihály szentelte fel 1853. augusztus 8-án.
A kápolnához vezető keresztúton 13 stáció található, ennek kiépítése 1855. augusztus 3-ra fejeződött be. Az építés költségeit egy-egy békési család vállalta magára. 1959-ben döntött úgy az egyház, hogy a stációképeket a templomba szállíttatja, ekkor került sor a restaurálásukra is, amelyet a Nemzeti Galéria munkatársai végeztek el. Így a fülkékben már nem az eredeti Orlay Petrics Soma által készített festmények találhatók, hanem azok fényképei. 2000-ben a Millennium kapcsán országos műemlék-helyreállításokra került sor, ennek keretében valósult meg fülkék felújítása 2000 júniusában.
A kápolna műemléki védelem alatt áll (III. kategória), az akasztóhalom mint régészeti lelőhely védett.
 
 
 
Forrás:
Szelekovszky László: Kunhalmok, mint sírhelyek Békésben. Békéscsaba, Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület. 2002.
Fogarasy Mihály. A kereszt ereje /Alkalmi szent beszéd/. Nagyvárad, Tichy Alajos nyomtatása, 1857.
Sz. Kürti Katalin. Fejezetek a békés képzőművészet történetéből. Békés. 2006.
Durkó Antal. Békés nagyközség története. /Történeti és kulturális monográfia/ Petőfi-nyomda Könyv- és Lapkiadó Vállalat. Békés. 1939.

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet