Ortodox templom

Ortodox (görögkeleti) templom
Szarvasi u. – Ady Endre u.
 
A görög-keleti templom a város szívében található a Kossuth Lajos és Ady Endre utcák találkozásánál.
A közösséget görög, örmény és bolgár kereskedők alkották, akik kezdetben egy magánházat használtak templomként. Az 1780-as években kezdődött meg a jelenlegi templom építése, melyre 1791-ben befejezésként került fel a toronysisak.  A templomra és a berendezésre is a copf stílus jellemző.

A templomnak két bejárata van. A nők a nyugati kapun léphettek be a templomba, a férfiak keletről. A szigorú rend a templombelsőben is irányadó volt, ugyanis fal választja el a nők és férfiak részlegét. A karzatra a női részlegből lehet feljutni falépcsőkön. A karzaton kapott helyet egykor az énekkar, azonban az ortodox templomokra nem jellemző az orgona, vagy egyéb hangszer.
A férfiak részlegét felbecsülhetetlen értékű ikonosztáz választja el a szentélytől, amely szent képekkel gazdagított. Az ikonosztáz Stefan Tenecki szerb származású aradi művész munkája. A festés még eredeti, a szentképeket fatáblára (ikon) festették. Az ikonok körül faragott levél motívumok láthatók, ezeket füstarannyal vonták be.

Az ikonosztáz mögött található a szentély, ahova nőknek nem volt szabad belépni. Ide az ikonosztázon lévő két szélső ajtókon lehetett bejutni. A középső, legdíszesebb ajtót csak a liturgia során hajtják ki. A szentélyben egy vörös márványból készült oltár található, ezt Papp Demeter ajándékozta a békési fíliának 1788-ban. Az oltáron görög nyelvű felirat található, rajta az Alfa és Ómega. A szentmisék kezdetben görög, majd 1788-tól kezdve román nyelven folytak.
A templom első papja Giba Mihály volt, aki 1788-1808 között szolgált. Az ő síremléke a templom nyugati oldalán van, melyet lánya, Giba Heléna állíttatott. A templomban szolgáló utolsó pap Csumpilla Demeter volt, 1960-1988 között szolgált.

A templomhoz paplak, iskola és harangozói lakás is tartozott. A templom mögött a Szarvasi út 2. szám alatt épült fel a parókia, amely a mindenkori lelkész szolgálati lakása volt. Az épületet Popovics Simeon lelkészsége idején (1840-1884), az ő kezdeményezésére építettek. A paplakot 1974-ben városrendezési cél miatt kisajátították és lebontották. Helyére tömblakásokat építettek. A templom vonzáskörzetében jött létre az iskola 1851-ben, a Csabai utca 2. szám alatt. A tanítás román nyelven folyt, az oktatás az 1930-as években szűnt meg.
Az egykori iskola és a harangozólak jelenleg magántulajdonban állnak és lakóépületként funkcionálnak. A görög-keletiek temetője a Szarvasi út 29. szám alatt található a római-katolikus temető nyugati végében.
 
Forrás:
Békési Újság VII. évf. (1999) 1. sz., 5. sz., 11. sz.

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet