Városháza

Városháza
Petőfi Sándor u. 2.
 
A városháza Békés központjában található, a Petőfi Sándor u. 2. szám alatt. A jelenlegi palota helyén földszintes községháza állott, mely az 1700-as évek legvégétől töltötte be a hivatali funkciót. Az épületet az új megépítése előtt bontották el annak rossz állapota miatt.

Az elöljáróság 1904-ben bízott meg egy gyulai vállalkozót új egyemeletes városháza megépítésével. Az építkezés minden mozzanatát naplóban vezették. Az építési napló szerint az építkezést a pince kialakításával kezdték meg 1904. április 12-én. Az új városháza közel egy esztendő alatt készült el eklektikus stílusban, az 1904-es évszám jól látható az épület két kupolájának díszítésében is.
A kivitelező ezt írja 1904. december 23-án az építési naplóban: „ A mai napon az erkély betonozásán kívül – a fagyok beállta miatt – az épületet kitakarítva, használtara átadom”. A tetőszerkezet kialakításához szükséges faanyagot Erdélyből úsztatták le a Körösökön, a téglaanyag jelentős hányada a Jantyik téglagyárból származik.

A főépület 1905-ben nyitotta meg kapuit. Az 1920-as években az épületet udvar felé bővülő mellékszárnnyal toldották meg. A régi községházát elbontották ugyan, de melléképületei fennmaradtak és napjainkban is a hivatalhoz tartozik. A városházát többször átalakították megépülése óta, azonban mindkét szint műkő padlózata eredeti formájában maradt meg.
Békés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot követően rendezett tanácsú város lett és megválasztotta első polgármesterét Asztalos István személyében.

A főépület szoborfülkéjében 1998 óta Irányi Dániel mellszobra, mellette emléktáblája látható. Az 1848-/49-es szabadságharcról, annak centenáriumáról, és az 1919-ben felállított direktóriumról is emléktábla található az épületen. Legutóbb 2000-ben helyeztek el márványtáblát a homlokzaton a Millennium emlékére.
 
 
 
 
Forrás:
Békési Újság XIX. évf. (2011) 16. sz.
Békés Megye Hírlap LX. évf. (2005) 25. sz.
Békési Újság Kalendárium 2012. Családért Alapítvány. Békés, 2011.

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet