Dr. Tóth József

Dr. Tóth József
hidrogeológus
Békés Város Díszpolgára
2007


Dr. Tóth József Professzor Emeritus Békésen született, elemi és középiskoláit is Békésen végezte.


Hollandiában szerzett egyetemi diplomát, tudományos munkásságát Kanadában fejtette ki kiemelten a hidrogeológia területén. De kutatást, előadásokat tartott a széles világban, az Egyesült Államokban, Mexikóban, Ausztráliában, Kínában, Thaiföldön és Európa országaiban is.


Számos nemzetközi kitüntetés birtokosa.


1996-tól Magyarországon, az Eötvös József Tudományegyetemen is oktatott.


2003-ban a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteletbeli tagjává választja a vízföldtan korszerű hazai egyetemi és posztgraduális oktatásának segítése, valamint az Alföld mélységi fluid-dinamikai rendszere eredményes vizsgálatának terén szerzett kiemelkedő érdemeiért.  


A Professzor Úr 2005-ben haza települt, Budapesten él, és bekapcsolódott a hazai kutatásokba is.


Dr. Tóth József nyugalmazott egyetemi tanár, a hidrogeológia területén végzett tudományos munkássága során nemcsak hazánk hírnevét, de szülővárosának, Békés városának hírnevét is elvitte a világ tájaira.

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet