A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2008)

A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Békés Városért
2008


A Békési Tűzoltó Egylet 1883-ban alakult meg. Az akkori alapítók között magas rangú közéleti személyek szerepeltek, mind például Gróf Wenckheim Frigyes, Gróf Széchenyi Viktor, Gróf Széchenyi Antal, Gróf Poolza Géza, Dr. Fábry Sándor főispán, Nagyságos Kny Antal, Dr. Báró Drecksel Gyula, Dr. Nyúli Béla, az egyesület első főparancsnoka Asztalos István szolgabíró lett.  1883-tól az egyesületben összesen hét parancsnok és tizenkét elnök segítette az önkéntesek aktív munkájának megszervezését.


1978-ban Mucsi József lett az egyesület parancsnoka, elsősorban az ő parancsnoksága alatt lett bevezetve az ifjúsággal történő foglakozás. 1998 év vége óta az egyesület élén Őri Zoltán parancsnok, majd 2000 év vége óta Miklós Lajos elnök látja el az egyesület vezetésével kapcsolatos feladatokat.


1999 év óta  a vezetőség és állomány első nagy megmérettetése, éppen ebben az évben kialakult nagyméretű belvízi védekezés volt, mely szinte a város minden pontján súlyossá tette a munkálatokat. Ebben az időszakban a város segítségére más szervezett egység nem állt a rendelkezésére. A védekezést, amely több mint egy hónapig tartott, szinte csak a békési önkéntes tűzoltók oldották meg példamutatóan, fáradtságot nem ismerve.


Az állandó tűzesetek és káresemények mellett 2000-ben kialakult aszály miatt keletkező tüzek oltásában és annak megfelelő, lehetőség szerinti megelőzésében mutattak kiemelkedő helytállást. 2000 évben a kialakult tiszai árvízi helyzet felszámolásában  is aktívan kivette részét az egyesület.


A szervezet taglétszáma 49 fő. Az egyre növekvő feladatmutatók mellett is  -  az elmúlt évben 120 káresemény megoldásában vettek részt –  igen aktív egyesületi élet folyik a szervezetnél.


Az önkéntes tűzoltó egyesület szerződésben vállalta az önkormányzat felé feladatainak ellátását., mely elsősorban a tűzoltásban és műszaki mentésben merülnek ki, de idetartoznak a belvíz védekezési munkálatok, viharkárok felszámolása, magasban történő munkavállalások, veszélyes fák kivágása.


Az Egyesület idén  ünnepli megalakulásuk 125 éves  évfordulóját, ebből az alkalomból is tisztelettel köszöntjük az egyesület valamennyi tagját, áldozatos munkájukért.


Békés Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete részére Békés város katasztrófa helyzetei során tanúsított kiemelkedő helytállásáért, bátor magatartásáért adományozzuk  Békés Városért kitüntető címet.

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet