Csuta Károly György (2010)

Békés Város Képviselő-testülete 124/2010. (III. 25.) számú határozattal Békés Városért kitüntetést adományoz

Csuta Károly György nyugalmazott fogtechnikus Úrnak!

CSUTA KÁROLY GYÖRGY

Csuta Károly György Békésen született. Iskoláit Békésen, majd Budapesten végezte. Dolgozott Budapesten, majd Mezőberényben, a fogtechnikusi mestervizsga megszerzése után pedig 1947-1997-ig, megszakítás nélkül városunkban dolgozott – nyugdíjba vonulásáig – fogtechnikusként.

Szakmai tevékenységét több kitüntetés is elismeri, az 1982-ben odaítélt „Kiváló Kisiparos” minősítés, majd „A mesterség tisztelete – az iparos becsülete” emléklap, valamint az 50 éves tevékenységéért aranygyűrű és emléklap adományozása részére.

A kosárlabda sport kezdetét Békésen 1946 évre jegyzi a sporttörténelem. Csuta Károly György az 1950-es évek elejétől vesz részt e sportágban és elhivatott támogatója, segítője a kosárlabdasportnak jelenleg is.

Együtt dolgozott szakosztályvezetőként az akkori idők elismert sportegyéniségeivel - Gyöngyösi Elekkel, Szabó Ödönnel és Kecskeméti Gáborral - .

Szervezte és tevékenyen részt vett – sportbarátaival együtt – az Erzsébet- ligetben a kosárlabdapálya létrehozásában, elkészítésében. Több évtizede a mindenkori kosárlabda egyesület – Békési MÁV SE, Vörös Meteor, BTE, a Földműves szövetkezet, majd Békés és vidéke ÁFÉSZ Sportegyesület – elnökségének tagja, több cikluson át szakosztályvezetője.

Több évtizeden át játékvezetőként is aktív részese volt a kosárlabdasport hazai sikerének. Aktív résztvevője, szervezője és lebonyolítója a Békésen megrendezendő „Viharsarok Kupa” kosárlabda találkozónak, szervezi és rendezi a múltbeli kiemelkedő játékosok találkozóját. Szponzori tevékenységével anyagilag is támogatta egyesületét.

Sportvezetőként közel hat évtizede és jelenleg is aktív segítője, támogatója a Békési ÁFÉSZ SE-nek, állhatatosan küzdött és küzd – bármilyen osztályban is szerepel városunk csapata - a kosárlabda-sport megszerettetéséért, fenntartásáért.

Csuta Károly György Úr Békés város iránti elkötelezettsége, a város kosárlabda sportjában kifejtett több évtizedes munkásságáért veszi át a Békés Városért kitüntetést.

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet