Száz éve Trianon

Száz évvel ezelőtt, 1920. június 4-én szörnyű csapás érte hazánkat: területének kétharmadát elveszítette, lakosságszámát tekintve 5 millió magyar ember rekedt a rajzolt határokon kívülre. Békés városa szívügyének tekintette Trianont és 1996-ban a Millennium évében létrehozta több civil szervezettel együtt a Honfoglalást teret, ahol helyett kapott a 2010-ben állított Trianoni emlékmű is.
Legyünk büszke békésiek Mi, olvasók is, hogy ilyen szép, rendezett környezetben emlékezhetünk meg.  


Országzászló - Honfoglalás tér

A Trianon utáni időszakban az országzászló-állítás egyfajta ellenállást jelképezett, amely mozgalommá nőtte ki magát. A lakosság ezzel kívánta kifejezni ellenállását az ország megcsonkításával szemben és jelképezni az egységet, az összetartozást és a közös nemzeti identitást.

A Békési Hírlap 1933. évi júniusi számából tudjuk meg, hogy Békésen országzászló-avatásra készülnek, amelynek elhelyezése köztéren lenne indokolt. A békési országzászló avatásának tervezett időpontja 1933. december 10. volt, azonban a rossz időjárás miatt erre következő tavasszal, 1934. április 8-án került sor. Az országzászló avatóünnepségét Moldoványi János békési főszolgabíró nyitotta meg, az avatóbeszédet Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő, az Ereklyés Országzászló Nagybizottság elnöke tartotta. Az országzászló költségeit közadakozásból teremtették elő.

A békési zászlótartót eredetileg a községháza előtt avatták fel hatalmas tömeg (mintegy 5000 fő) jelenlétében, itt volt egészen az 1960-as évekig, majd áthelyezték a római-katolikus templom melletti füves területre. 1996-ban alakították ki a Honfoglalás teret a Szarvasi út és az Ady Endre utcák találkozásánál, a kialakítást követően helyezték ide az országzászlót korábbi helyéről.

Az országzászló talapzata hatszög alakú, melynek minden oldalán egy-egy táblácska volt látható. A táblákat különböző feliratokkal látták el, erre példa: „Így volt, így lesz!”, „Nem, nem, nem!”, „Hiszek egy...”. Egyik táblán Lord Rothermere brit politikustól vett idézet volt látható: „Magyarországnak van helye a nap alatt”. Róla nevezték el 1929-ben a Rothermere utcát, amely 1960 óta a Tárház utca nevet viseli. Az országzászló Kapitány József csabai szobrászművész alkotása, amely Petz Gyula községi mérnök tervei alapján készült el.

IMG 1058


Trianoni emlékmű - Honfoglalás tér

A trianoni békediktátum 90. évfordulójára készült emlékművet a Honfoglalás téren avatták fel 2010. június 4-én. Az emlékmű állíttatása helyi civil szervezetek, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület, a Békés Művészetéért Alapítvány és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi szervezete összefogásának eredménye.

Az emlékmű sík márványlapokból áll, amely a történelmi Magyarországot ábrázolja. Az anyaországot és az elcsatolt részeket egymástól elválasztott, különböző színű márványlapok szimbolizálják. Az emlékmű Minya Gábor alkotása.  

Trianoni emlékmű

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület 2020. évben megjelenő „Emlékhelyek Békésen” című műben adja közre Békés emlékművei, szobrai, mellszobrai és emléktáblái történetét összefoglaló kiadványát, amely a Trianonnak emléket állító emlékművek történetét is tartalmazza.

Bekes 1920 pages141 141Bekes 1920 pages289 289Bekes 1921 pages163 163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Békés című lap a címoldalon közölte a Trianonnal kapcsolatos eseményeket.
(A képre kattintva olvasható méretben megjeleníthető).

 

 

 

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet