Vámos László emlékére

Tisztelt Gyászoló Család!

Méltatlanul rövid percek a búcsúzásra. Nehéz szavakat találni a veszteség felett érzett szomorúságra.
Egy teljes életet élt kiváló személyiségtől búcsúzunk.


Életpályámon öt évtizeden át élhettem Vámos László erőterében beosztottként, barátként, küzdőtársként. Nem láthatjuk többé szálafa alakját, mindig elegáns megjelenését, a mindenki felé érdeklődéssel és empátiával forduló embert.


Eszménye volt a nemzet szolgálata. Szívesen minősítette az arra érdemeseket: "az jó magyar ember". Ő is az volt, teljességgel élte meg magyarságát. Mindig felelős posztokon állva megvalósította a nemzetben gondolkodást, Feladatait szolgálatként végezte, a nemes célokért alázattal munkálkodott. A 60-as években megszervezte a megye mezőgazdasági szakképzési hálózatát, Gyomán a semmiből hozott létre szakképző iskolát, azt évekig igazgatta. Az évtized fordulóján Békésen találjuk a város vezetésének második posztján. Ott van a várossá válás időszakában, ott van az első zenei napok létrehozásánál. Aztán elviszik Békésről. Reá bízzák a megye kulturális életének irányítását. Életpályájának egyik legtermékenyebb évei következnek. A közoktatásban jelentős minőségi változásokat generál. A kulturális, a művészeti élet pezsgésnek indul. Létrejön a csabai főiskola. Egyéniségének kivételes adottságai tekintélyt adnak számára. Szót ért a kétkezi munkással éppúgy, mint akadémiai tudóssal. Miniszterek és fő emberek egyenrangú partnere, ügyek intézésében a megye érdekében. Céljaiért tudott szívósan érvelni, okos, kompromisszumokat kötni. Békés városa is nagyon sokat köszönhet neki. Sikeres életpályát zárt le a nyugdíjba vonulásával.


Nyugalomba mégsem vonult. Azonnal rátaláltak a számára kedves feladatok. A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület elnökévé választotta, és a 90-es években magas rangra emelte az egyesület, addig is sikeres munkáját. A város érdekében folyamatosan kezdeményezett, javaslatokat tett, színvonalas szellemi tevékenysége aktivizálta a lakóhely tenni akaró, hozzáértő polgárait.


Elemében igazán akkor volt, amikor a Honfoglalás 1100. éves évfordulóját ünnepeltük és arra készültünk. Megannyi nagyszerű dolgok születtek akkor, fáradhatatlan irányító munkájának nyomán. Szívügye volt a határon túli magyarság sorsa. Minden ez irányú szándéknak aktív segítője volt. Tizenöt éven át működött a Határon Túli Magyar Nyelvet Tanító Tanárok számára a Szép magyar beszéd anyanyelvi továbbképző kurzus, olvasótábor. Az itt megfordult több mint 200 erdélyi, felvidéki, délvidéki pedagógus feledhetetlen életérzéssel, magyarságukban megerősödött lélekkel tért haza, szakmailag pedig gazdagabban. Az Ő kiemelkedő érdeme volt mindez és igazi boldogsággal töltötte el a feladat.


Együtt lett Békés Város Díszpolgára Gulyás György karnaggyal és Dr. Sós Sándorral - akinek temetésére készülünk. Különös párhuzam az Ő sorsuk. A Békés-Tarhosi Énekiskola utóélete is fontos volt számára, annak értékrendjét mérvadónak tartotta mindig. Évtizedeken át sokat tett azért, hogy újra éledjen bármi formában és módon. Biztosíték volt erre a Megújuló Tarhosért Alapítvány, mely kuratóriumának 25 éven át elnöke volt. Sok százezer forinttal gazdálkodva támogatta a Tarhos ügyéért fáradozó, egykori Tarhosi diákok Baráti Körét, a zenei napok rendezését. Segítette a generációváltást, a Békés-Tarhos Zenebarátok Köre megalakulását, amellyel Békésiek kezébe is került a jövő alakítása.

  • Tarhos újra éled.
  • Tarhos Magyar Örökség lett.
  • Tarhos bekerült a Magyar Értéktárba.


Mára gazdája lett, jó gazdája annak, ami egykor a Tarhosi Énekiskola volt. A Gemma Céges Csoport érdeme ez. Építkezést látunk, felújítások folynak, elkészült egy 80 fős Diákszállás és várja a zenei táborokat. A kórustalálkozó ismét a Zenepavilonban lesz.


Mindezt megélhette Vámos László, Laci bácsi.
A sors elégtételének vegyük.
Álltam többször betegágya mellett. Jó hírekkel erősítettem lelkét. A szeme mosolygott...
Így maradjon meg bennünk emléke. Vannak és lesznek akik-e művet tovább éltetik. Békében nyugodhat.


Idézem Reményik Sándort: "A holtam után ne keressetek! Leszek sehol,. és mindenütt ott leszek."


Nyugodjon békében!

Békés, 2016. VI. 17.
Varga Sándor

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet