Varga Sándor Békés Város Díszpolgára!

Békés Várossá nyilvánításának 49. évfordulóján díszpolgári címben részesült Varga Sándor mérnök – pedagógus, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület tiszteletbeli vezetőségi tagja. Gratulálunk! 

Egyesületünk egy nem mindennapi tortával lepte meg a napokban 82. születésnapját ünneplő mindenki "Sanyi bácsiját"!

gapix 220414 16 141

Méltatása az alábbiak szerint hangzott el:

Szülei, nagy- és dédszülei földművesek, kisbirtokos békésiek, akik nappal a földet művelték, éjjel az irodalmat olvasták. A törökszigeti tanyavilág lakója, a törökszigeti iskola kisdiákja, aki a nyolcadik osztályt, már a Jantyik utcai iskolában fejezte be kitűnő eredménnyel. Az 1950-es években ő és családja saját bőrükön tapasztalták a kuláküldözést, kitűnő eredményei ellenére veszélybe is került továbbtanulása.

Irodalomszerető édesanyja nem nyugodott bele, elvitte fiát Debrecenbe, ahol felvételt nyert a debreceni Református Nagykollégium Gimnáziumába. A magas tandíj miatt második osztálytól már az Orosházi Mezőgazdasági Technikumba került, kitűnő eredménnyel érettségizett. Ezt követően felvételt nyert az örkényi Mezőgazdasági Gépészképző Iskolába. 1963-ban az örkényi iskolába, mint oktató nyert felvételt, gépészetet oktatott.

Majd hazahívták Békésre, a mezőgazdasági gépészeti iskola oktatójává vált. Tanult és tanított. Megszervezte és felépítette a békési gépészeti oktatást, mellette 1975-ben megszerezte mérnöki diplomáját.

A békési gépészeti oktatásban új fejezet nyílt képzettsége és személyisége által, dolgos évek következtek. Türelmes és megértő pedagógus, szót értett a munkás és a földműves gyermekével is. Tanítványai szeretettel gondolnak rá, legtöbbjének nyomon követte sorsát. Az oktatással nyugdíjba vonulását követően sem hagyott fel, óraadóként továbbra is a mezőgazdasági szakképzés területén maradt.

A mezőgazdaság mellett az irodalom szeretete sem szűnt meg, kulturális vénája is egyre erőteljesebb szerepet töltött be életútja során. A Békés-tarhosi Zenei Napok segítőjeként évtizedekig jelen volt, majd a Békés-Tarhosi Baráti Kör titkári feladataival is megbízták. Ápolója a tarhosi énekiskola szellemiségének, részt vett a Gulyás György Művészeti Intézet alapításának előkészítésében. A Békési Városvédő és Szépítő Egyesületnek 1989-ben alapító tagja, örökös pártolója, tiszteletbeli tagja. Békés helytörténetének szakavatott ismerője. Kezdeményezője volt az 1996-ban megvalósult II. világháborús emlékművön feltüntetett hősök és áldozatok nevei összegyűjtésének. Lokálpatrióta, helytörténeti munkássága és támogatása valamennyi köztéri emlékmű, emléktábla és mellszobor létrejöttében közrejátszott.

Minden megnyilvánulásában érződik a szülőföldjéhez, Békéshez való ragaszkodása. Életének, személyiségének, munkásságának alfája és omegája a humánum, az ember. Minden helyzetben és körülményben a humanitást képviseli, az események mögött az emberre összpontosít. Diákjait mindig a becsületességre, tisztességre nevelte.

A közösségi lét központjában áll, ma is mozgatórugója számtalan kulturális eseménynek, tagja több civil szervezetnek. Élete jelszava lett a tenni akarás, a közösségi munka állandó résztvevője.

1999-ben Békés Városért kitüntetésben részesült. 2005-ben Magyar Köztársaság Érdemkereszt ezüst fokozatát érdemelte ki. 2016-ban Nefelejcs-díjban részesült.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 74/2022. (III. 24.) számú határozatával Varga Sándornak lokálpatriótaként, helytörténeti munkássága és a békési közösségi életben végzett aktív tevékenységéért BÉKÉS VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet adományozza.

gapix 220414 16 201

Fotók: Gazsó János

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet