Széchenyi és Kossuthra emlékeztek

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület szeptember 21-én emlékezett meg gróf Széchenyi Istvánról és Kossuth Lajosról.

A megemlékezést Rácz Attila önkormányzati képviselő tartotta, aki beszédében először gróf Széchenyi Istvánt méltatta:

“A cselekvő hazaszeretet példája volt, az értékteremtő szellem erejének prófétája, megtestesítője és egyben beteljesítője. A hazaszeretet, a magyar haza iránti tántoríthatatlan hűsége személyét mítoszi magasságokba emelte.” - majd Széchenyit idézte: „A magyar szó még nem magyar érzés, az ember, mert magyar, még nem erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi.”

Ezt követően a koszorút helyezett el Békés Város Önkormányzata nevében Deákné Domonkos Julianna Képviselő Asszony és dr. Kiss Mihály Aljegyző Úr, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület bevében Miklós Lajos, Varga Sándor és Dr. Csiby Miklós, a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium nevében Marton József és Király Gyuláné, a tanulók nevében Szalkai Dávid Mózes és Böröcz Márk koszorúzott.

p1cpporr8vbqn1nbr1j7h791ve74
Széchenyi István mellszobrának megkoszorúzása után átsétáltak Kossuth Lajos mellszobrához, ahol Rácz Attila a következő gondolatokkal szólt a diákokhoz:

“Kossuth Lajos halála előtti években is magyarul dobbant a szíve, s a magyarokért imádkozott. Kossuth nem szűnt meg magyarnak lenni akkor sem, amikor egy törvény miatt elvették állampolgárságát. Kossuth a szabad Magyarország ügye iránt elkötelezett politika szimbólumává vált, s ezt a jelképes erőt a magyar nép emlékezetében napjainkig megőrizte. Békés városa elöljárói tiszteltük és elismerésük jeléül az országban először, még életében róla nevezték el ezt az utcát, ahol most emlékezve mi is állunk.

Tanuljunk hát történelmünk nagy alakjaitól, és a magyar valóságban addig nyújtsuk egymás felé a kezünket, míg átér ideológiai vagy gazdasági törésvonalak szakadéka felett!”

A megemlékezők szintén elhelyezték koszorúikat: Békés Város Önkormányzata nevében Deákné Domonkos Julianna Képviselő Asszony és dr. Kiss Mihály Aljegyző Úr, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület bevében Miklós Lajos és Varga Sándor.


Köszönjük Békés város lakosságának, valamint az iskolák képviselőinek jelenlétét.


Fotó: Gáspár Karolina Klára.

szechenyi2020infoblokk also

nea 01

 

Épített értékeink

Helyi védelem alatt álló épületek

Műemlék épületek

Helyi kitüntetések

Békés Város Díszpolgára

Békés Városért

Civilek a Városért

Testvértelepüléseink

Hegyközkovácsi

Magyarittabé

emmi emet